De kracht van een keuze wordt vaak onderschat.

Elke keuze die je maakt kan je door allerlei zaken laten bepalen. Je kan ervoor kiezen hetzelfde te kiezen als de rest, want als de meerderheid dit doet, zou het wel goed en normaal zijn. Zo ontstaat een norm. Je kunt ervoor kiezen je hart te volgen. Als je twijfelt kan je ervoor kiezen om naar die twijfel te kijken en gericht op onderzoek uit te gaan zodat je de twijfel omzet in antwoorden waar je je keuze op kan baseren. Wanneer het angst is wat je aan het twijfelen brengt, loopt je onderzoek tot na je keuze, dan kan je ervoor kiezen om door te gaan, dwars door je angst heen, om vervolgens de antwoorden op je twijfels te vinden.

De kracht van een keuze

Keuze pad

Soms is het zwaar. Zeker als je de eerste of een van de eerste bent die ervoor kiest om het anders aan te pakken dan de rest, dan de geldende norm. En ook als je voor de eerste keer besluit om af te wijken van de norm terwijl je de norm altijd volgde. Er is dan van alles wat je tegen probeert te houden. Om hier doorheen te gaan, daar is moed voor nodig.

Wanneer het je lukt om moedig te zijn en je kiest ervoor om van de norm af te wijken en te doen waarvan jij gelooft dat het juist is, dan heb je een grote overwinning bereikt. Niet alleen voor jezelf, ook voor je omgeving en voor de wereld. Als je doet waarvan jij oprecht gelooft dat dit goed is, dan is dit vaak ook goed voor je omgeving.

Ik hoor vaak mensen zeggen, waarom zou ik het anders doen? Wat heeft het voor zin als alle andere mensen dat niet doen? Het is een druppel op de gloeiende plaat.

Ik begrijp deze gedachte heel goed. Tegelijkertijd ben ik het er niet mee eens.

Binnen de invloed die jij op je omgeving hebt horen de keuzes die jij hierover kan maken. Dat is het stukje waar jij eigenaar van bent en daar ben je verantwoordelijk voor. Dat kunnen hele kleine keuzes zijn, zoals het wel of niet scheiden van je afval, en dat kunnen hele grote keuzes zijn, zoals het afschaffen van plastic verpakkingen wanneer je een grote producent bent. Al die grote en kleine keuzes bij elkaar is de volledige invloed die wij als mensen op deze wereld hebben. Die invloed is groot en elke keuze daarvan is waardevol omdat het een onderdeel van het geheel is.

Wanneer we de kracht van onze keuzes naar waarde schatten en serieus nemen, dan kunnen we met elkaar de wereld vandaag nog veranderen, want ook vandaag heb je keuzes te maken!